Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Kulturskifte med en tydlig vision

För att få hela Fonus att samlas bakom den nya strategin startade vi en genomgripande kulturförändring.


Utmaning

Sedan starten 1945 har Fonus ekonomisk förening utvecklats inom begravning och juridik med målet ”att göra människors vardag tryggare och samtidigt vara till hjälp och stöd i beslut som rör några av livets stora frågor”. Med en ny VD som tog över rodret 2021 och lanserade en företagsstrategi med stora ambitioner om att öka lönsamheten fram till 2027 var visionen klar. Det visade sig dock att organisationen präglades av många olika viljor och synsätt på hur detta skulle göras – samtidigt som samarbete över affärsområdena lyste med sin frånvaro. För att Fonus skulle nå sina mål behövdes en kulturförändring, så att nya beteenden och förhållningssätt som stödde den nya strategin fick fäste i organisationen.

Lösning

Vi tog itu med utmaningarna genom att utveckla en "People-strategi" som skulle fungera långsiktigt, stötta verksamhetsstrategin och knuffa kulturen i rätt riktning. Denna strategi innehöll tre huvudområden: kultur och ledarskap, medarbetarresan, och arbetsgivarvarumärket. Genom workshops och aktiv involvering från både medarbetare och ledare på alla nivåer definierade vi nya ledord, skapade målgruppsbeskrivningar (personas), och utvecklade en tydligare arbetsgivaridentitet – allt för att kunna etablera en ny kultur med nya beteenden.

Resultat

För att lyckas med ett förändringsarbete behöver cheferna vara de som driver förändringen framåt. För att förankra och onboarda koncernens 140 chefer så att de kunde bli förändringsagenter samlade vi dem för att diskutera den nya strategin, kulturförändringen och vikten av ett starkt arbetsgivarvarumärke, vilket var avgörande för att skapa en enhetlig syn och trovärdighet i förändringsprocessen. Genom att integrera strategin i hela medarbetarresan – från rekrytering till utveckling – har Fonus påbörjat sin resa mot visionen "Den valda arbetsgivaren". Nästa steg är att aktivera den, i första hand genom en ny karriärwebb, uppdaterad rekryteringskommunikation och ompaketering av HR-processer.

Fler case