Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Privacy Policy

Information om personuppgiftsbehandling

Allmän information

Detta dokument innehåller information om hur Core:workers AB (”Coreworkers”, ”Vi”, ”Oss”) organisationsnummer 556707-5154, med registrerad adress Banérgatan 12, 115 23 Stockholm, behandlar personuppgifter hänförliga till kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer. Då Coreworkers värnar om sina kunders och leverantörers personliga integritet ber vi Dig att läsa denna information noggrant.

 

Personuppgifter vi behandlar

Coreworkers behandlar följande personuppgifter om kontaktpersoner hos sina kunder och leverantörer:

 • Namn;
 • e-post;
 • telefonnummer;
 • avtal

Coreworkers kommer att inhämta personuppgifterna från Dig. Om Du inte tillhandahåller Coreworkers Dina personuppgifter kommer Coreworkers inte kunna utföra sina åtaganden gentemot sin kund och leverantör. Du kommer inte heller kunna utföra Dina åtaganden enligt vår överenskommelse.

 

Legal grund och ändamål med behandlingen

Coreworkers kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:

 • Behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra prestationer enligt vårt avtal med Dig (om Du själv är vår kund eller leverantör);
 • behandling av personuppgifter är nödvändig med anledning av rättsliga förpliktelser som åvilar Coreworkers verksamhet, t.ex. rörande bokföring;
 • behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppnå Coreworkers berättigade intresse som består av vårt intresse av att uppfylla vårt avtal med vår kund eller leverantör (i de fall vårt avtal inte träffats direkt med dig som individ), administrera och utveckla vår löpande verksamhet och kommunicera med dig inom ramen för det uppdrag vi utför eller den tjänst vi köper ; och
 • behandlingen baseras på samtycke i vissa fall.
  Personuppgifterna behandlas av Coreworkers för att uppnå följande ändamål:
 • Möjliggöra och/eller motta betalningar till/från kunder och leverantörer (inbegripet fakturering);
 • utföra administrativa åtgärder som är nödvändiga för den löpande verksamheten (exempelvis kontakta kunder och leverantörer); och anordna event.

 

Delning av personupppgifter

För att uppnå ändamålen med behandlingen av Dina personuppgifter kommer Coreworkers att behöva dela dina personuppgifter med andra så som tjänsteleverantörer till Coreworkers. I de fall Dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EAA garanterar Coreworkers att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på adekvata säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande/ingående av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA).

 

Hur länge behandlar Coreworkers dina personuppgifter

Coreworkers kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för uppnå ändamålen med behandlingen.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Coreworkers om de personuppgifter som Vi behandlar om Dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av Dina personuppgifter om dessa är inkorrekta samt rätt att begära radering av Dina personuppgifter. Vidare har Du rätt att begära att Coreworkers begränsar sin behandling av Dina personuppgifter vilket innebär att Coreworkers på Din förfrågan inskränker sin behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att Coreworkers behandlar personuppgifter om Dig baserat på ett berättigat intresse eller för direkt marknadsföring. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av Dina personuppgifter från Coreworkers till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att Coreworkers behandling av Dina personuppgifter är baserade på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

 

Personuppgiftsansvarig

Coreworkers är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av Dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågar om vår behandling av Dina personuppgifter, vänligen kontakta info@coreworkers.se.
Om du anser att vår behandling av Dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen (inom kort kommer namnbyte ske till Integritetsskyddsmyndigheten) och deras webbplats är: www.datainspektionen.se.

Ta bort alla kakor