Om oss

För att medarbetarna skapar framgången

Vi är Sveriges ledande kommunikations- och mediebyrå inom Employer Branding, Talent Sourcing och Employee Engagement.

Coreworkers Sverige grundades 2006 och tillsammans med vårt systerföretag Coreworkers Danmark, som startade redan 1989, är vi i dag över 30 medarbetare.

På samma sätt som verksamheter marknadsför, säljer och utvecklar sina produkter och tjänster, hjälper vi våra uppdragsgivare att marknadsföra, sälja och utveckla sig själva som arbetsgivare – både mot befintliga och potentiella medarbetare.

När det gäller verksamhetens produkter och tjänster har det länge varit en självklarhet att det finns en plan för marknadsföring, försäljning och produktutveckling på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå. Detsamma är, enligt oss, en självklarhet när det kommer till medarbetarförsörjningen. Inte minst eftersom medarbetarna är den största tillgången och det främsta konkurrensmedlet som verksamheten har.

Vi på Coreworkers är – med vår samlade kunskap och erfarenhet inom HR, kommunikation och media – experter inom det här området. Vi kan hjälpa er med såväl de strategiska planerna och insatserna som de konkreta verktygen för att arbeta ”hands-on” inom Employer Branding, Talent Sourcing och Employee Engagement.

aq_block_10

One Agent
Vi ingår i det globala Employer Branding-nätverket OneAgent, där ett tiotal av världens ledande byråer med fokus på arbetsgivarkommunikation är medlemmar.

Genom nätverket har vi regelbundna utbyten och samarbeten, vilket gör att vår kunskapsplattform är världsomspännande. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med uppdragsgivare som verkar både i och utanför Sverige och av att hjälpa dessa på den globala marknaden. Med andra ord får vi, tack vare nätverket, global kapacitet med lokal kunskap. Genom OneAgent håller vi oss även uppdaterade om de senaste trenderna på olika marknader och det hjälper oss att ligga i framkant på vår egen.

"Rätt investeringar i medarbetarna är en självklar investering i affären. Proud people perform."

FREDRIK STRANNE
VD, Coreworkers

Våra uppdragsgivare – ett urval

aq_block_1

aq_block_2

aq_block_3

aq_block_4

aq_block_5

aq_block_6

aq_block_7

aq_block_8

aq_block_9

aq_block_10

aq_block_11

aq_block_12

aq_block_13

aq_block_14

aq_block_15

aq_block_16

aq_block_17

aq_block_18

aq_block_19

aq_block_20

aq_block_21

aq_block_22

aq_block_23

aq_block_24

aq_block_25

aq_block_26

aq_block_27

aq_block_28

aq_block_29

aq_block_30

aq_block_31

aq_block_32

aq_block_33

aq_block_34