Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Kulturresa mot den attraktiva arbetsplatsen

Från svag framtidstro till en attraktiv arbetsplats


Utmaning

Domsjö Fabriker är ett bioraffinaderi som har funnits i Örnsköldsvik i 120 år. Under senhösten 2022 insåg de att de behövde hjälp. Framtidstron var låg och det var svårt att behålla och attrahera medarbetare. Utmaningen var att väcka hoppet och ta tillbaka framtidstron igen. För att lyckas påbörjades ett långsiktigt arbete för en kultur- och förändringresa mot att bli Norrlands attraktivaste arbetsplats.

Lösning

I januari 2023 startade vi flera parallella projekt. En ny verksamhetsstrategi och tydlig målbild för arbetsplatsen togs fram. Vi utförde fokusgrupper och ett EVP, employee value proposition, togs fram. Och utifrån det även en arbetsgivaridentitet och en tydlig berättelse om vilka de är och vad de står för. Vi utvecklade nya ledarskap- och medarbetarprinciper och jobbade med alla medarbetare och ledare. För att fira att Domsjö Fabriker fyllde 120 år samt för att lansera den nya identiteten och arbetsgivarvarumärket – bjöds alla medarbetare in till en stor jubileumsdag, kulturdag och fest, i syfte att och fokusera på vägen framåt. Det var också en chans att samla alla, vilket inte är helt lätt då många jobbar skift.

Resultat

För att följa de olika initiativen och utvärdera resultatet har en intern undersökning ”Domsjö Fabriker – en attraktiv arbetsplats” upprättats. I april 2023 gjordes en nollmätning och i december 2023 gjordes en uppföljning. Svaren visar tydligt att arbetet gett effekt då undersökningen visar en positiv utveckling på 11 av 12 punkter. Framtidstron som varit primär att bygga upp har ökat med 11% (5,36 jmfr med 4,82), Synen på Domsjö Fabriker som en attraktiv arbetsplats har ökat med 13% (5,36 jmfr med 5,24). Den allmänna bilden är överlag mer positiv, till exempel vad gäller den fysiska arbetsmiljön (+13%), gemenskap (+11%) och ledarskap (+10%). Nu har glöden tänts internt och medarbetarna känner en ökad framtidstro igen!

Arbetet med kulturresan är en väldigt viktig pusselbit för Domsjös resa framåt, där har Coreworkers verkligen hjälpt oss att utveckla och förbättra den. Nu ser vi ljust på framtiden igen!

Björn Vedin

vd Domsjö Fabriker

Fler case