Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Nyheter / 2023-10-31

Happy people, thriving business

Att behålla rätt medarbetare har blivit ett allt viktigare fokus. Här får du veta mer om vad som får medarbetarna att trivas och prestera – längre.

Mer engagerade medarbetare som inspireras av ett starkt arbetsgivarvarumärke kan leda till lägre personalomsättning, högre produktivitet och högre arbetsmoral. Forskare vid Georgetown University pekar ut inbäddning, eller på engelska, job embeddedness, som en orsak till att medarbetare väljer att stanna i en organisation.

Bygg starka relationer

Inbäddning handlar om att medarbetaren bygger upp en relation till organisationen som gör det svårare att lämna den.

Inbäddningen kan bestå att flera olika delar, bland annat sociala relationer inom organisationen, värderingsmässig och kulturell koppling till organisationen, samt att en uppsägning skulle innebära uppoffringar av olika slag. De här banden mellan individen och organisationen gör att en uppsägning från individens sida blir mindre attraktiv och svårare att genomföra.

Att stärka inbäddningen kan därför vara ett effektivt sätt att minska personalomsättningen. Utöver att inbäddning bidrar till färre avslut, bidrar det även till bättre prestationer och ett starkare medarbetarskap.

15 sätt att stärka relationen med medarbetarna

Så hur gör man det då? Varje organisation behöver ta fram sin egen behålla-strategi (på engelska retention strategy). Affärsmagasinet Forbes listar 15 områden att arbeta igenom:

 1. Se till att ni erbjuder konkurrenskraftiga löner.
 2. Låt era medarbetare arbeta hemifrån i någon utsträckning.
 3. Erbjud flexibla arbetstider och/eller reducerad arbetstid.
 4. Uppmuntra och se till att främja balans mellan arbete och privatliv.
 5. Visa uppskattning och belöna goda insatser av medarbetarna.
 6. Bygg en kultur som medarbetare vill vara en del av.
 7. Se till att arbeta för att höja medarbetarnas engagemang.
 8. Bygg en samarbetsorienterad team-kultur.
 9. Förebygg och minska faktorer som ökar risken för stress och utmattning.
 10. Erbjud friskvård och hälsofrämjande insatser.
 11. Erbjud andra typer av förmåner, till exempel tjänster som underlättar i vardagen.
 12. Fostra ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och erbjud professionell och personlig utveckling.
 13. Rekrytera medarbetare som kommer att trivas i er typ av organisationskultur.
 14. Led och styr arbetet på ett sätt som får medarbetarna att vilja att stanna och bidra.
 15. Avsluta i tid och på rätt sätt. Håll kvalitativa exitsamtal och rusta era framtida ambassadörer.

Vi på Coreworkers har sedan 2006 hjälpt hundratals arbetsgivare att stärka sina band till befintliga och morgondagens medarbetare. Låt oss utforska hur vi tillsammans kan stärka ert arbetsgivarvarumärke så att ni bättre kan nå era mål!

Fler nyheter