Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Nyheter / 2023-12-08

Strategi: Från pappersplan till handlingskraft

Ni har lagt planen för hur ni ska växa framöver. Det är dags att få den att hända! Här går vi igenom stegen för att gå från strategi till konkret handling – och få resultaten ni vill ha.

– När ni har en tydlig målbild på plats är det dags att kommunicera den till alla i er organisation. Det är de som genom sina beteenden och vanor kommer driva förändringen. Det säger Hanna Carlsson, strategisk rådgivare och projektledare här på Coreworkers.

Bjud in till dialog
Samla medarbetarna, måla upp vart ni ska på ett engagerande och lustfyllt sätt och bjud in till reflektion och diskussion: vad är det som kommer att krävas av oss, som team och som individer för att vi ska nå våra mål?
– Och hur ser det ut när vi är framme? Lyft gärna fram exempel på redan framgångsrika beteenden i organisationen, visa upp de förebilder ni har bland medarbetare och ledare. Lyssna in medarbetarnas frågor och behov – att medarbetarna känner sig hörda och förstådda kommer göra stor skillnad för om transformationen blir lyckad, säger Hanna Carlsson.

Aktivera ledord
Här kan ni utgå från etablerade ledord eller värderingar, eller aggregera fram nya. Ta ”modig” som exempel: vad betyder det och hur beter sig en modig person i den här organisationen?
Fördelen med att involvera alla medarbetare i det här stadiet är att de på ett helt annat sätt kommer förstå och vilja vara med på förändringsresan. Det du förlorar i tid genom att engagera alla tidigt, vinner du i längden på ökat engagemang som leder till bättre prestationer och ett starkare resultat. När mål och beteenden blir begripliga och känns lustfyllda för var och en kommer en stor del i resan vara vunnen, säger Hanna Carlsson.

Sätt en plan och håll den vid liv
När målet är etablerat och vinnande beteenden identifierade behövs en aktivitetsplan. Vad ska göras, när, hur och av vem. Sedan gäller det att få in reflektion och återkoppling i det vardagliga arbetet. Att ständigt hålla uppsikt över: är vi på rätt väg och agerar vi på rätt sätt för att behålla riktning och framåtdriv?
– Ledarna och medarbetarna behöver tillsammans, i vardagen, hjälpas åt att förstärka de beteenden och vanor som leder till framgång. I början kan det vara värdefullt att schemalägga de här frågorna i återkommande möten, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, säger Hanna Carlsson.

Rusta ledarna att förstå och leva sin roll
Ledarna spelar en otroligt viktig roll i lyckade förändringar. Ledningsgruppen måste visa att de går först och beter sig på rätt sätt. Och ledarna, cheferna, ute i organisationen behöver se till att skapa en struktur och infrastruktur för att reflektion och återkoppling blir en del i vardagen och därmed en motor för förändringen som ska till.

– Redan innan förändringsresan påbörjas behöver därför ledarna rustas i att förstå sitt nya uppdrag och få förutsättningarna att kunna gå först och engagera och entusiasmera längs vägen, säger Hanna Carlsson.

Transformation är inget sprintlopp utan ett maraton
Ett vanligt misstag i förändringsarbeten är att de goda intentionerna rinner ut i sanden. Felet är då att man missat den avgörande uppföljningen, menar Hanna Carlsson.
– Det räcker inte med en häftig kickoff. Vad ni gör återkommande i vardagen är det som kommer hålla riktningen och framåtdrivet vid liv. Här spelar ledarna huvudrollen: det är de som behöver vara era förändringsledare i vardagen. Se till att internkommunikationen får prioritet och att ni verkligen använder era mötesforum, eller skapa nya om det behövs.

Ge tid att reflektera
Reflektion är en avgörande ingrediens i lyckade transformationer. Utan medvetna tankar på vad som fungerar och inte och gemensam kommunikation om det, blir det svårt att lyckas.
– De förändringsledare som är framgångsrika låter reflektion ta plats: både i kalendern och medvetandet och ser till att det gäller alla i organisationen, på team- och individnivå. Utan att kontinuerligt stanna upp och gå igenom vad som fungerar och inte och vilka behov som finns framåt riskeras fartblindhet och felkörning, säger Hanna Carlsson.

Till sist
– Rita upp en tydlig karta, se till att få med alla i fordonet och fortsätt hålla koll på vägen. Och glöm inte att ha roligt tillsammans så att alla vill fortsätta vara med på resan framåt!

Vi på Coreworkers vet hur avgörande rätt beteenden och implementering av förändringsarbeten är för lyckade resultat. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att förflytta organisationer med kraften hos ledare och medarbetare. Vi hjälper er gärna att skapa förändringsresor som når fram!

 

 

 

Fler nyheter