Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Nyheter / 2021-08-31

Hur ser det framtida ledarskapet ut?

Efter att i över 15 år hjälpt olika företag att attrahera, engagera och behålla talanger har jag kommit fram till att det ledarskap som bäst skapar attraktiva arbetsplatser och framgångsrika verksamheter kan benämnas som “Målgruppsanpassat reseledarskap”.

Med erfarenhet från hundratals genomförda fokusgrupper med personer från olika yrkeskategorier i varierande branscher runt hela världen där vi bland annat ställt frågan “vilket ledarskap behöver du för att trivas och leverera som bäst” har jag kunnat se att olika yrkesgrupper (målgrupper på talangmarknaden) vill ha olika typer av ledarstil för att lyckas. Vissa grupper vill ha en ledare som är specialist, andra vill ha en coach och en tredje vill ha en inspirerande visionär. Företag som har olika yrkesgrupper anställda kan inte ha ett ledarskap för alla, de måste målgruppsanpassa sitt ledarskap – både för att skapa bästa möjliga leverans och för att engagera medarbetare som vill vara kvar i verksamheten längre. Jag tror också att företag skulle uppfattas som mer moderna och attraktiva arbetsplatser om de redan i rekryteringsannonsen berättade att de som verksamhet utgår från medarbetarens behov när de utvecklar ledarskapet.

Den andra delen i detta ledarskap är reseledarskapet, som för mig handlar om att alla företag idag är på en resa mot tillväxt och utveckling – någon form av förändringsresa. För att medarbetarna skall trivas och leverera måste verksamheten hjälpa medarbetaren att förstå vad resan handlar om. Vad är resmålet? Vad är det vi som verksamhet skall uppnå när vi är framme? Medarbetaren måste också förstå vilka förutsättningar som finns på denna resa: kommer det bli tufft? Kanske kommer det vara stor osäkerhet och otrygghet? Verksamheten behöver alltså kunna berätta vad som förväntas av anställda och visa på hur verksamheten kan stötta medarbetaren för att underlätta resan framåt.

För att en verksamhet skall lyckas med sitt reseledarskap så behöver verksamheten stötta sina ledare med en “reseguide” som berättar om målet, kompassen och den stöttning som kommer finnas på vägen. Min erfarenhet säger att här kan HR-avdelningarna bli bättre.

När jag, som HR-utbildad, för många år sedan var trainee på Arlas marknads- och säljavdelning förstod jag att målgruppsinsikter, förpackning av budskap och kommunikationskanaler är viktiga komponenter för att skapa intresse, kunskap och nya beteenden. Detta har jag använt mig av som VD på Coreworkers när vi hjälper HR-direktörer, HR-chefer och HR-avdelningar att skapa olika typer av “reseguider” för olika people-transformationer, ökat medarbetarengagemang, kulturförändringar, tydliggöranden av arbetsgivarvarumärken och bättre medarbetarupplevelser i olika delar av medarbetarresan.

Sammanfattningsvis: Tänk på vilka som är målgruppen och lyssna till dem! Fundera på vilken resa ni är ute på, hur ni behöver förpacka den resan så att ledare och medarbetare förstår – och därmed blir engagerade och levererar på topp.

Fler nyheter