Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Nyheter / 2023-02-06

En stark tillhörighet räddar er från tidernas största talangflykt

Det talas om The Big Quit. Men bara för att hundratusentals medarbetare lämnar sina arbetsgivare behöver det inte drabba er. Botemedlet finns i sammanhanget och gemenskapen: en stark känsla av tillhörighet.

Under pandemin upplevde många att tillhörigheten och lojaliteten till arbetsgivare eroderade. Rutinen att gå till jobbet försvann. Glada möten vid kaffemaskinen och minnesvärda personalfester uteblev. Vi blev mer ensamma, och när banden inte längre var lika starka som förr, blev steget till att lämna organisationen mycket kortare. Det har kallats The Great Resignation, The Big Quit eller The Great Reshuffle när hundratusentals plötsligt började lämna sina jobb under 2021.

Tappa inte kompetensen ni investerat i

Du har säkert hört att det är dyrare att tappa en kund än att attrahera en ny? Samma sak gäller medarbetare. Det är dyrt att rekrytera. Men faktum är att det är ännu dyrare att mista dem du väl har satsat på: rekryterat, utvecklat, lärt upp, delat nätverk med och skapat relationer till. 75 procent av en årslön, är ett uppskattat genomsnitt.

Botemedlet stavas tillhörighet. Ett begrepp som de senaste åren dykt upp intill mångfald och inkludering. Allt fler har förstått att det inte räcker med att bjuda in till kalaset – vi måste också bjuda upp till dans.

Anita Sands, internationell talare inom ledarskap och återkommande skribent i Forbes, beskriver det så här: mångfald är ett faktum (siffrorna är vad de är), inkludering är ett val (du väljer att inkludera någon eller inte), men tillhörighet är en känsla som du kan ingjuta genom en målmedvetet skapad kultur.

Belonging bidrar till blomstrande organisationer

Studien Belonging Barometer från EY visar att medarbetare som känner tillhörighet är mer produktiva, motiverade och engagerade. Dessutom ökar sannolikheten att de bidrar med sin fulla innovativa potential markant – 3,5 gånger. Tillhörighet är alltså inte bara bra för människor – det skapar förutsättningar för affärer att blomstra.

Nu står vi här, i det nya hybrida arbetslivet. Där vi inte längre kan förlita oss på att företagskulturen sitter i väggarna. Nu måste vi, mer än någonsin, se till att varje enskild medarbetare blir en kulturbärare. Vi behöver klä medarbetarna i företagets själ. Vi behöver alla bygga en kultur som präglas av vi-känsla där människor kan vara sig själva fullt ut och där de vill vara med och bidra med sitt allra bästa. En studie från Gartner visar att arbetsgivare som stöttar sina medarbetares hälsa och välbefinnande ser en ökning av högpresterare med 21 procent. Med andra ord: medarbetare bryr sig om att arbetsgivare bryr sig – och det visar sig i deras prestationer.

Börja med (ert) varför

Ytterligare ett frö ligger i vår organisations syfte. Varför finns vi till – och för vem? Vi behöver hitta vår gemensamma målbild och göra resebeskrivningen så lockande att alla vill vara med på tåget och bidra till att resan blir den bästa i mannaminne.

Det här synsättet på blomstrande organisationer har också stöd i forskningen. Enligt självbestämmandeteorin (Self Determination Theory) bör tre grundläggande mänskliga behov tillgodoses: behovet av att känna sig kompetent, behovet att få utöva kontroll (autonomi) över sitt liv, samt behovet av social meningsfullhet. Medarbetare bör få möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande, få positiv och konstruktiv återkoppling och erbjudas gott om utrymme att utöva sitt arbete utan att bli kontrollerade i detalj, samt – inte minst – erbjudas en god social gemenskap.

Vinn genom gemenskapen

Vinsterna är flerfaldiga: ett tryggt sammanhang där individer kan vara sig själva och nå sin fulla potential skapar förutsättningarna för ett genuint och långvarigt engagemang. Medarbetare som blir stolta ambassadörer står självklart upp för och säljer varumärket och arbetsplatsen. I stället för dedikerade avdelningar får vi marknadsförare, säljare och rekryterare i var och en av våra medarbetare. Föreställ dig kraften i det!

Vill du veta mer om hur ni kan stärka vi-känslan, bygga en stark identitet och ett sammanhang där människor kan prestera fullt ut? Vi på Coreworkers hjälper mer än gärna till! Prata med oss.

 

Tre steg för att öka känslan av tillhörighet

Tydliggör målbilden
Visa vart verksamheten är på väg och vilken arbetsplats ni vill skapa på vägen dit. Bjud in alla att vara med och planera resan!

Klä organisationen i en gemensam identitet
Oavsett varifrån ni jobbar behöver ni bygga en gemenskap och skapa tillfällen och rutiner där ni bygger samhörighet samtidigt som alla kan vara sig själva.

Använd kulturen som styrmedel
Med en tydlig kompass blir det enklare att navigera i en snabbt föränderlig omvärld. Om vi vet hur vi ska agera så blir det enklare att parera vindpustar likväl som stormar.

 

Vill du få fler insikter och spaningar? Följ vårt nyhetsbrev här!

 

Fler nyheter