Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Designad medarbetarresa ger Cramo intern tydlighet

Stärkt medarbetarupplevelse med gemensamma processer och verktyg


Utmaning

När vi började vårt samarbete med Cramo var de i starten av en transformationsresa – implementering av ny strategi var i full gång och siktet var inställt mot framtiden. Cramo ville ta sin bransch till en ny nivå – och medarbetarna var ett av fokusområdena. Inom HR har Cramo arbetat decentraliserat, och det blev tydligt att det inte fanns en gemensam syn på hur man ska arbeta med frågor som rör medarbetarna på de 14 olika marknaderna. Vårt uppdrag blev att göra förflyttningen – från 14 sätt att arbeta till ett gemensamt – och att skapa ”ett Cramo”.

Lösning

Med Cramos EVP ”We are Shapers” som utgångspunkt tog vi fram en People-strategi. Utifrån den har vi utvecklat processer och guidelines för att attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare. För att säkerställa att alla medarbetare får samma möjligheter till utveckling har vi byggt upp ett utvecklingsramverk som styr vilka kompetenser och beteenden som förväntas av medarbetarna på olika professionella nivåer. Ramverket ligger till grund för det uppdaterade utvecklingssamtalet – ”The Shaper Talk” – som ska stötta medarbetarna i att nå sin fulla potential. För att säkra kompetensförsörjningen internt har vi även tagit fram ramverken för hur Cramo ska arbeta med topptalanger och successionsplanering.

Resultat

Idag har Cramo en verktygslåda med gemensamma processer och ramverk för hur de arbetar med medarbetarna inom företaget. De har översatts till tiotalet språk och implementeringen i verksamheten, som påbörjades under 2018, fortsätter under 2019. Genom att skapa en röd tråd i de verktyg som används i medarbetarutveckling närmade vi oss målet att bli ”ett Cramo”. Vi bidrar också till en förbättrad medarbetarupplevelse – för alla medarbetarna.

Fler case