Hej och välkommen till Coreworkers!

Sveriges ledande kommunikations- och mediebyrå inom Employer Branding, Employee Engagement och Talent Sourcing.

aq_block_5

Medarbetarna skapar resultatet


Employer Branding

Utveckla budskapen och kommunikationen för att attrahera rätt personer – både i dag och i morgon.
Läs mer

Employee Engagement

Skapa förutsättningar för engagemang och utveckling så att medarbetarna når sin fulla potential och verksamheten sina mål.
Läs mer

aq_block_9
Talent Sourcing, medierådgivning och annonsproduktion

Ha en välgrundad strategi för kompetensförsörjning, använd medarbetarna som ambassadörer och använd rätt rekryteringskanaler internt och externt på ett kostnadseffektivt sätt.
Läs mer

Kontakt

Hör gärna av dig till någon av oss som jobbar här.
Läs mer

Senaste nyheter