”Vårt nya EVP ger oss en stabil plattform för all vår arbetsgivarkommunikation”

Skrivet den 13 april, 2015 i kategori Coreworkers, Employee Engagement, Employer Branding, Nyheter av Claes Chatillon-Winbergh

I Kronofogdens strategiska inriktning är kompetensförsörjningsstrategin en viktig del. Och i den är arbetsgivarerbjudandet en hörnsten.

– Vi såg ett behov av att tydliggöra vårt erbjudande  – men även de förväntningar vi har på befintliga och potentiella medarbetare. Därför inledde vi ett samarbete med Coreworkers, säger Johan Sandström, HR-direktör på Kronofogden.
– Vi hörde oss för och fick väldigt goda referenser på Coreworkers.

Att ha ett tydligt och attraktivt EVP, eller arbetsgivarerbjudande, är kanske den mest centrala delen i att bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Här läggs grunden till vad man som verksamhet ska fokusera på i sina kommunikativa insatser som arbetsgivare. I det är förstås det erbjudande man står för viktigt, men lika viktigt är att beskriva de krav eller förväntningar som finns på befintliga och potentiella medarbetare.

Syftet är förstås att lättare attrahera nya medarbetare och se till att de kommer in med rätt förväntningar. Men även se till att befintliga medarbetare ges möjlighet att bättre förstå sin del i helheten och bli ambassadörer internt och externt.

– Coreworkers har en tilltalande modell där man engagerar och även inspirerar medarbetarna i arbetet, som utförs i fokusgrupper eller workshops, säger Johan Sandström. De har varit lyhörda och samarbetet har fungerat mycket smidigt. Vi har haft en bra dialog på vägen och förutom HR har även Kommunikation varit involverade, vilket jag anser är en framgångsfaktor.

För oss på Coreworkers är det intressant och spännande att få vara med på den resa som Kronofogden har inlett. Och det här är ännu ett konkret exempel på hur man, genom att koppla arbetsgivarkommunikationen tydligt till den övergripande visionen och de långsiktiga målen, får olika områden att samverka på ett kraftfullt sätt.

– Vi ser verkligen fram emot att ta arbetet vidare. Vårt nya EVP ger oss nu en stabil plattform för all vår arbetsgivarkommunikation, avslutar Johan Sandström.