Utnyttjar ni era viktigaste kanaler för potentiella medarbetare?

Skrivet den 28 april, 2017 i kategori Coreworkers av Karin Ahlberg

En av de viktigaste komponenterna till att ett företag blir framgångsrikt och står sig gentemot sina konkurrenter är medarbetarna. De är en unik tillgång som är omöjlig att ersätta. För att attrahera rätt talanger är det därför viktigt att företag lägger fokus på sin arbetsgivarkommunikation och hur de beskriver sig själva som arbetsplats med allt från förmåner, kultur och utvecklingsmöjligheter.

Vad är kandidater mest intresserade av att veta?

Den vanligaste källan till att hitta information om en arbetsgivare är företagets karriärsida, men de flesta företag har inte skräddarsytt innehållet efter sina målgrupper. Enligt Webranking av Comprend så har Europas 500 största företag inte riktigt hängt med i utvecklingen när det gäller att attrahera rätt kandidater i digitala kanaler.

Undersökningen visar att de som är på jakt efter nytt jobb tycker att det är absolut viktigast att få en bild av arbetsplatsen och arbetsmiljön – hur är kulturen och arbetsförhållandena? Berättelser från de befintliga medarbetarna rankas också högt. Hur beskriver medarbetarna sin arbetsplats? På andra plats av det som kandidaterna helst vill veta är allmän information om företaget. På tredje plats kommer lediga jobb. Mångfald är också något som kommer högt upp på listan bland ämnen som kandidater intresserar sig mest för.

Innehåll som skapar engagemang

Ett sätt att skapa engagemang är att ha en specifik introduktion för potentiella kandidater där man tydligt beskriver företagets värderingar och kultur samt vad man erbjuder sina medarbetare – inklusive arbetsmiljö, bonusprogram och andra förmåner, mångfaldspolicy och utvecklingsmöjligheter.

Som kandidat vill man också veta hur man kommer bli behandlad som individ, att det finns en plats för alla, utan fördomar och stereotyper. Att berätta om vilka policies ni har angående mångfald och inkludering kommer skapa engagemang hos människor i olika länder, med olika etnisk bakgrund och kultur. För en av de viktigaste faktorerna för att skapa motiverade medarbetare är en känsla av tillhörighet.

Comprends Webranking Survey upplyser oss också om vikten att vara tydlig i kommunikationen av våra lediga jobb. Det är nämligen företagens karriärsidor som är den första kanalen som kandidaterna går till när de söker efter intressanta jobbmöjligheter.

Läs hela rapporten här