Våra nya experter och deras nio bästa tips

Skrivet den 16 januari, 2017 i kategori Coreworkers av Karin Ahlberg

Vi har glädjen att välkomna två nya projektledare: Matilda Romin, tidigare HR-strateg på Sveriges Radio och Tina Männik Almqvist, tidigare Head of Employer Branding & Diversity på Tieto. Här är Tinas och Matildas nio bästa tips för ett lyckat employer branding-arbete:

1. Arbetet måste ske inifrån och ut. Det är viktigt att man berättar öppet och transparent om företagets egenskaper som arbetsgivare så att man skapar rätt förväntningar hos dem man vill locka.

2. Det är viktigt att HR och marknad/kommunikation är väldigt samspelta och krokar arm. Prata ihop er och utgå från en enad strategi. När medarbetarupplevelsen stärks, ökar kundnöjdheten.

3. Informera och involvera nyckelpersoner, ledning och hela HR i employer branding-arbetet. Engagemang hos ledningen är avgörande för hur framgångsrika ni blir som arbetsgivare.

4. Vårda och satsa på era ambassadörer! Det är viktigt att skapa förståelse för att alla i företaget är employer branding-ambassadörer. Ta extra väl hand om medarbetare som ofta ställer upp och engagerar sig i aktiviteter och event. Låt engagemang löna sig.

5. Skapa en röd tråd och tydlighet i ert arbetsgivarerbjudande. Det gör det enklare att paketera det som är viktigast att kommunicera, vilket i sin tur skapar mer attraktion.

6. Våga prioritera bland alla aktiviteter! Gör hellre en del saker riktigt bra än för mycket med sämre kvalité.

7. Satsa på en bra introduktion för nya och befintliga medarbetare– ge dem rätt förväntningar samt och visa dem hur ni vill att de ska vara ambassadörer.

8. Gör en årlig aktivitetskalender där ni jobbar parallellt med interna och externa aktiviteter,

9. Utgå ifrån din organisations förutsättningar– det går att göra många bra saker trots liten budget.

Välkomna till Coreworkers!