Våra tjänster

aq_block_3

Employer Branding

Utveckla budskapen och kommunikationen för att attrahera rätt personer – både i dag och i morgon.

Läs mer

aq_block_6

Employee Engagement

Skapa förutsättningar för engagemang och utveckling så att medarbetarna når sin fulla potential och verksamheten sina mål.

Läs mer

aq_block_9

Talent Sourcing

Ha en välgrundad strategi för kompetensförsörjning, använd medarbetarna som ambassadörer och använd rätt rekryteringskanaler internt och externt på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer