Talent Sourcing

Säkra er framtida kompetensförsörjning

Talent Sourcing

I dag kan verksamheter och potentiella medarbetare hitta varandra genom nya arbetssätt och kanaler som tidigare inte existerade. Det ställer helt nya krav på dig som arbetsgivare. Inte minst eftersom fler företag konkurrerar om färre kandidater med rätt kompetens. Många verksamheter fortsätter i dag att okritiskt annonsera och kommunicera via kanaler som inte längre är effektiva. Trots att vi idag har verktygen för att mäta och följa upp våra investeringar, svart på vitt. Något som öppnar upp för nya och smarta vägar till kandidaterna.

Talent sourcing handlar om att gå från post-and-pray till strategisk talent sourcing. Det är den strategi som säkerställer att vi når och kommunicerar med målgrupperna på rätt sätt, såväl internt som externt. Genom skarpa analyser och medieval kan rätt distributionskanaler för lediga jobb tas fram. Och målet nås – en lyckad och hållbar framtida kompetensförsörjning.

De verksamheter som – genom en väl genomtänkt sourcing-strategi – också förmår att göra sina medarbetare till rekryterare och ambassadörer, är morgondagens vinnare på arbetsmarknaden.

Medierådgivning

Det finns en mängd olika rekryteringskanaler, inte minst digitala. Den digitala tekniken gör det möjligt att göra långt mycket mer än att ”bara” välja kanal för rekryteringen. Genom att använda tekniken på rätt sätt kan du sända ditt budskap till målgruppen istället för att lägga ut en annons och hoppas att målgruppen hittar den. Vi på Coreworkers är ständigt uppdaterade om var, när och hur de olika medierna/kanalerna kan och bör användas. Det gör att vi har kunskapen om hur olika målgrupper vill få erbjudandet levererat. Och självklart förhandlar vi fram fördelaktiga paketlösningar åt våra uppdragsgivare.

Vi är medlemmar i Sveriges Mediebyråer. För dig som annonsör är det en garanti för att vi kan vårt jobb samt att vi är opartiska och transparenta i vårt arbete.

LinkedIn
Vi på Coreworkers har ovärderlig kunskap om de möjligheter världens största professionella nätverk har att erbjuda och vi hjälper dig både med strategi, innehåll och implementering för att lyckas.

Platsannonsproduktion

Vi är specialiserade inom platsannonsproduktion och många av våra uppdragsgivare outsourcar all sin produktion och annonsering till oss. Vi hjälper er att säkra kvaliteten på såväl språk och innehåll som det visuella. Våra skribenter skriver på både svenska och engelska, och våra formgivare hjälper dig att ta fram annonsoriginal. Dessutom kan vi hjälpa er med att skapa en enhetlig ton och röd tråd i all er rekryteringskommunikation.

Vill du veta mer om Talent Sourcing?

Hanna Hedberg
Kuvert +46 733 144 118

aq_block_6
Exempel på produkter och tjänster: strategi, aktivitetsplan, lojalitetsprogram, intern HR-kommunikation, värderings- och kulturarbete, intern storytelling i text och film, digitala utvecklingsplattformar m.m.