#sistabriefen

Skrivet den 6 december, 2017 i kategori Coreworkers av Coreworkers

Tack alla modiga bakom #sistabriefen! Vi på Coreworkers har tagit emot briefen och antar självklart utmaningen. Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övergrepp – både bland oss anställda, våra kunder och våra samarbetspartners. Vi, som jobbar med Employer Branding och medarbetarkommunikation, har en nära relation till frågor som rör jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi skall självklart leva som vi lär. Vi kan själva bli bättre i vårt arbete och vi ser #metoo och #sistabriefen som ett bra tillfälle att ta vårt eget jämställdhetsarbete till nästa nivå. För att komma vidare har vi nu samlat en intern arbetsgrupp som driver arbetet framåt.

Vi lovar att:

• se över vårt jämställdhetsarbete och utveckla det på bästa möjliga sätt
• ha nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övergrepp
• sträva efter att alltid skapa jämställd och jämlik kommunikation för våra kunder och oss själva – fri från skadliga normer och sexism
• förankra tydliga riktlinjer för hur man som medarbetare anmäler och får hjälp och stöd vid oönskade händelser
• agera med kraft om vi hör om, upplever eller ser någon som far illa eller blir kränkt.

Vi ska förstås också stötta våra kunder i deras kommunikation kring de här viktiga frågorna.

Fredrik Stranne, VD

Hanna Hedberg, Byråchef