SEB väljer Coreworkers som EB-partner

Skrivet den 18 december, 2009 i kategori Coreworkers, Employer Branding, Nya samarbeten, Nyheter av Coreworkers

Anna Collin, Head of Employer Branding, leder SEBs Employer Branding-arbete när det gäller bankens globala strategi och implementeringen därav. Som en del i den processen har SEB inventerat den svenska marknaden för att knyta till sig rätt samarbetspartner inom Employer Branding.

”Målet har varit att hitta en strategisk partner som kan vara med och lyfta fram de värden som SEB står för som arbetsgivare”, säger Anna Collin.

”Vi har gått igenom och identifierat potentiella partners inom Employer Branding, på marknaden. Ett av grundkraven har varit att hitta en partner med rätt erfarenhet och vana från att arbeta med och implementera en Employer Branding strategi ur ett HR-perspektiv. När vi utvärderat alla alternativen så föll valet på Coreworkers. Vi är övertygade om att de har den rätta erfarenheten, kunskapen, värderingarna och inte minst rätt mindset för att kunna ge oss den support vi behöver – i arbetet med att bygga ett starkt Employer Brand för SEB.

SEBs vision är att våra kunder ska ranka oss högst på våra marknader i norra Europa och att vi ska vara ledande i termer av lönsamhet. För att kunna ta nästa steg mot den positionen behöver vi kunna attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna för vårt syfte och vi ska nu stärka SEBs varumärke, även från ett arbetsgivarperspektiv för att kunna nå dit”, säger Anna.

”SEB har en hög Employer Branding ambition och vi är stolta att de valt oss för denna resa”, säger Fredrik Stranne, VD för Coreworkers. Han fortsätter: ”Att attrahera rätt talanger och skapa ambassadörer av medarbetarna är grunden för långsiktig lönsamhet. SEB har förstått det” avslutar Fredrik.