Så snabbt skadas ett arbetsgivarvarumärke

Skrivet den 22 maj, 2012 i kategori Coreworkers, Employer Branding, Fredrik Stranne, Media, Nyheter, Personal & Ledarskap av Coreworkers

Personal & Ledarskap, nr 4 2012.

Häromveckan snubblade vi över artikeln ”Why I Left Goldman Sachs”. I New York Times-artikeln berättar chefen för Goldman Sachs om varför han lämnar den prestigefyllda och mytomspunna investeringsbanken efter tolv års trogen tjänst. Den främsta anledningen Smith anger är att han inte längre känner igen sig i de värderingar och den kultur som han en gång blev del av.

Artikeln, som har väckt stort uppseende just för att den uppfattas som ett nersolkande av ett annars fläckfritt arbetsgivarvarumärke, fortsätter med att berätta hur Goldman Sachs framgång som företag alltid har vilat just på dess interna kultur. En kultur där samarbete, integritet och ödmjukhet är ledord i strävan av att generera vinst för företaget – och för kunden. Smiths problem är att Goldman Sachs inte alls längre lever upp till de värderingar företaget en gång stod för och anger detta som den främsta anledningen till att han väljer att lämna banken. Även ”Why I Left Google”, en annan välläst bloggpost, berör samma tema; en medarbetare som inte kan identifiera sig med, eller känna stolthet över det företaget i dagsläget står för. Google gick från att vara ett innovativt teknologiskt företag till ett annonsdrivet dito enligt James Whittaker som numera är anställd på Microsoft.

Ett annat exempel på hur arbetstagare kan kommentera sina arbetsgivare är sajterna omjobbet.se, jobinside.se och amerikanska jobitorial.com Genom ett enkelt musklick kan vem som helst hissa eller dissa företagen de är anställda på. På samma sätt kan den som är nyfiken på ett nytt företag, utan att ha kontakter på insidan, skaffa en bild av hur verkligheten faktiskt ser ut för de som jobbar där. Att internet skapar oanade möjligheter för konsumenter genom olika typer av rankningssystem har varit känt sedan länge. Nu gäller alltså samma principer för medarbetare, något som under de senaste åren bara blivit vanligare och vanligare. Det är lätt att tänka att ett företag och dess kultur är jämförbar med en produkt; antingen håller den hög eller låg standard.

Att reglera vad medarbetare skriver i olika typer av bloggforum är väl någorlunda enkelt – under förutsättning att de inte är anonyma, men då saknar de i viss mån ändå trovärdighet. Att reglera vad medarbetare som har slutat sin anställning väljer att dela med sig av, det är däremot svårare. Är det dessutom en person som har ett starkt varumärke i sig själv, så stiger trovärdigheten och identifikationskraften för allmänheten i uttalandet.

Hur mycket har det kostat Google och Goldman Sachs att få denna negativa omskrivning? Hur många potentiella anställda och kunder har ”dragit öronen åt sig” – det vet vi inte idag, men vi vet att en stark kultur och det interna arbetsgivarvarumärket inte existerar i ett vacuum. Det har en direkt påverkan på affären, både i uppgång och nedgång som i exemplen ovan. Och att vi inom HR behövs i de här frågorna råder det inget tvivel om, för det här handlar om att bygga varumärket inifrån, med medarbetarna som den främsta resursen.

Elin Arnell, projektledare Coreworkers, och Fredrik stranne, VD Coreworkers

Elin Arnell och Fredrik Stranne, Employer Branding-specialister.

Publicerad i Personal & Ledarskap nr 2, 2012.