Replik: Employer Branding fungerar när den grundas i verksamheten

Skrivet den 6 oktober, 2016 i kategori Coreworkers, Employee Engagement, Employer Branding, Talent Sourcing av Coreworkers

Per Grankvist skriver i Resumé (22 september 2016) att Employer Branding sällan fungerar. Vi på Coreworkers har hjälpt företag i ett decennium med att förpacka medarbetares individuella och kollektiva historier tillsammans med ledningens ambitioner. I den formen blir Employer Branding kraftfull kommunikation som ger effekt.

Per Grankvist har helt rätt i att sminkar man en organisation genom att hitta på eller välja klyschor för att beskriva verksamheten, ja då är man illa ute. Employer Branding fungerar – så länge budskapen kommer från verkligheten och hämtar kraft i medarbetarnas engagemang, det vill säga bygger på vad medarbetare och ledning verkligen tycker och vill.

En viktig aspekt som Per Grankvist inte berör är att Employer Branding inte bara handlar om extern rekrytering. Det handlar egentligen om ”People business”: om hur vi attraherar, rekryterar, introducerar, engagerar och utvecklar samt gör avslut med våra medarbetare. Allt vi gör som arbetsgivare kommunicerar och den företagskultur vi bygger tillsammans spelar in för hur vårt arbetsgivarvarumärke upplevs och uppfattas. Därför är det väsentligt att skapa, stötta och använda organisationens engagemang.

Så hur mäts effekten av Employer Branding? Det är en viktig fråga och svaret kan variera, det beror helt enkelt på vilka mål företaget har. Det kan handla om:

1) att minska personalomsättning – att rekrytera rätt medarbetare som organisationen får behålla längre.
2) att få till en bättre kompetensförsörjning – att attrahera rätt kompetens genom att tydliggöra sitt arbetsgivarerbjudande.
3) att positionera sig på en kompetensmarknad med tuff konkurrens. På en sådan marknad är det ytterst viktigt att företaget känner till och kommunicerar sina unika fördelar för de människor man vill attrahera.

Per Grankvist har rätt i att 7 av 10 (eller 8 av 10 beroende på vilken källa vi använder) jobb sprids via kontakter. Företag som känner till detta kan dra nytta av detta faktum och rusta sina medarbetare med argument som är sanna och trovärdiga och som skiljer arbetsgivaren från andra. Att få medarbetaren att VILJA berätta om sin arbetsgivare och dela dess budskap i sociala medier handlar alltid om att arbetsgivaren måste vara schysst på riktigt. Återigen, det går inte att sminka en organisation genom Employer Branding.

En kampanj som bygger på klyschor och ett utifrånperspektiv är dömd att misslyckas. Men en satsning som hämtar kraft och argument inifrån organisationen fungerar. Det vet vi sedan tio år tillbaka. Våra kunder har stärkt engagemanget inom organisationen och lyft fram sina medarbetare, vilket skapat en positiv spiral av stolthet och motivation. De har förbättrat sina rekryteringar, minskat personalomsättningen, fått till effektivare introduktioner, hittat rätt kompetens snabbare och blivit mer kända som arbetsgivare mot rätt målgrupper. De har helt enkelt blivit duktigare på att kommunicera som arbetsgivare och därtill ökat engagemanget i organisationen.

Fredrik Stranne, vd Coreworkers
Jennie Jensen, copywriter och analysansvarig, Coreworkers