Stavdal – koncept för Employer Branding

Människor, maskiner och möjligheter

Utmaning: Stavdal är ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsföretag, verksamt inom bygg, anläggning och entreprenad. Ambitionen är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Men konkurrensen om duktiga medarbetare är hård, så för att fortsätta ligga i framkant, vara innovativa och lösa kundernas skiftande problem, gäller det att behålla den kompetens man har och hela tiden attrahera nya förmågor.

Lösning: Vi skapade konceptet Människor. Maskiner. Möjligheter. Människor står för lagarbetet och det personliga kundmötet. Maskinerna är kärnverksamheten och ett intresse hos många medarbetare. Möjligheterna beskriver ”Stavdalandan”, en inställning som gör att allt går att lösa, liksom möjligheten till personlig utveckling och att bidra till ett hållbart samhälle.

Konceptet kommer att användas både internt och externt, i allt från storytelling-övningar på arbetsplatserna till reklamskyltar på sponsrade hockeymatcher. En första aktivitet var att producera Filmen om att jobba på Stavdal. Den lanserades, tillsammans med en medarbetarövning, på Stavdaldagen 2017, för alla medarbetare, och den finns att se på hemsidan och den delas i sociala medier.

Process: Vi har tagit fram ett arbetsgivarerbjudande (EVP), en strategi och ett Employer Branding-koncept, som bygger på arbetsmöten och fokusgrupper med ledning och utvalda medarbetare. Därför rymmer konceptet både löften och krav, ambitioner och utvecklingsmöjligheter. Det beskriver också något unikt och något som är på riktigt.

Arbetsgrupp: Fredrik Holmberg (art director), Anna Majdalani (copywriter), Rut Liljestrand, Tina Männik Almqvist, Matilda Romin, Elin Arnell (projektledare), Patrik Gullbert (original). ProLounge hjälpte oss med filmproduktionen.