Stångåstaden – Mässmonter

Så ökade vi engagemanget för Stångåstaden

Utmaning: Förändra bilden av Stångåstaden som arbetsgivare. Stångåstaden vill leva upp till sitt varumärkeslöfte; ”Ett steg före” och eftersom de leder utvecklingen i sin bransch vill man uppfattas mer i framkant för att attrahera rätt målgrupper och de bästa talangerna.

Lösning: Mässmonter till arbetsmarknadsdagar med både ett spel och ett värderingstest för att få besökare att interagera med arbetsgivarvarumärket och värderingarna – både på och utanför mässorna. Vi skapade även ett platsannonskoncept för både print och film samt hjälpte till med lanseringen av det nya Employer branding-konceptet ”Vi vågar visa vägen”.

Process: Arbetsgivarvarumärket bygger på resultaten från fokusgrupper med utvalda medarbetare och en workshop med ledningen. Med avstamp i arbetsgivarvarumärket har koncept (”Vi vågar visa vägen”) och budskap tagits fram för att användas i de olika produktionerna.

Effekt: Med gamification genom spelet ”Nå nya höjder” och värderingstestet, gjorde vi att Stångåstaden verkligen stod ut på de arbetsmarknadsdagar som de deltagit på. Antalet besökare ökade såväl som antalet ansökningar, liksom engagemanget. Spelet, som nu finns tillgängligt i App Store, har laddats ner och spelats varje dag sedan releasen i början av 2016.

Arbetsgrupp: Fredrik Holmberg (art director), Marie Solberg (copywriter), Elin Arnell (projektledare), Jimmy Bergqvist (designer), Patrik Gullbert (original), Dennis Cessan (creative tech/webbutveckling). Vi anlitade Satu Knape för att fotografera.