SABO – Handbok i Employer branding

Utmaning: SABO är bransch- och intresseorganisationen för 300 allmännyttiga bostadsföretag.
SABO ville ha hjälp med att ta fram en handbok i Employer branding för sina medlemmar så att de alla kan bli ännu bättre på arbetsgivarkommunikation.

Lösning: Vi tog tillsammans med SABO fram en struktur samt innehåll för handboken. SABO stod själva för design av boken. Syftet var att både ge en pedagogisk guidning i hur man kan arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke i hela medarbetarlivscykeln samt att samla goda exempel på hur olika SABO-företag som ligger i framkant arbetar. Detta för att inspirera de andra medlemsföretagen till ett vässa Employer branding-arbete.

Process: Handbokens innehåll bygger på Coreworkers tioåriga kunskapsbas av effektiv arbetsgivarkommunikation. Vi genomförde intervjuer med våra seniora experter för att få en samlad bild av vad som skapar ett stark arbetsgivarvarumärke. Dessutom intervjuade vi, samt SABO:s representant, flera av medlemsföretagens HR- och marknadsspecialister för att samla goda exempel för andra att inspireras av.

Resultat: Handboken lanserades vid ett event hos SABO i oktober 2016. Vid detta tillfälle fanns Jennie Jensen och Anna Dyhre från Coreworkers på plats och höll i varsitt föredrag kopplat till boken. Handboken har distribuerats till SABO:s medlemsföretag och den finns även att köpa för andra intresserade. Här kan du köpa handboken.

Intern arbetsgrupp: Jennie Jensen (copywriter), Elin Arnell (projektledare), Anna Dyhre (senior rådgivare).