Linköpings kommun – Employer branding-koncept

Medarbetarnas idéer blev navet i kommunikationen

Utmaning: Attrahera och engagera nya och befintliga medarbetare. Linköping växer och kommunen kommer behöva anställa ungefär 1000 personer per år de närmsta tio åren.

Lösning: Vi hjälpte till med att fylla Linköpings kommuns externa karriärsida med innehåll som bygger på deras arbetsgivarvarumärke; ”Vårt engagemang – gör idéer till verklighet”. Vi gjorde storytellingfilmer om förverkligandet av medarbetares idéer samt skrev artiklar om medarbetares förslag och idéer. Dessutom kommer vi att ta fram en digital introduktion som kommer att effektivisera introduktionen av nya medarbetare.

Process: Till grund för produktionerna ligger kommunens arbetsgivarvarumärke (EVP). Arbetsgivarvarumärket bygger på resultaten från fokusgrupper med utvalda medarbetare och en workshop med ledningen. Med avstamp i arbetsgivarvarumärket har budskap och koncept tagits fram för att användas i de olika produktionerna.

Arbetsgrupp: Fredrik Holmberg (art director), Sara Stolt och Jennie Jensen (copywriters), Elin Arnell och Maria Waddington (projektledare). Grandios hjälpte oss med filmproduktionen.