KING – POLICYS

Varför måste alla policys vara gråa och tråkiga?

Den frågan ställde vi oss när vi fick det här uppdraget av King. En policy är ju något som det ligger mycket tankearbete bakom – och ofta har många bidragit i utvecklingsarbetet. Och policyns natur är ju sådan att den verkligen måste nå ut internt för att göra sitt jobb.

För att nå ut på bästa möjliga sätt valde vi att förenkla och presentera Kings policys – som även finns också i en mer djupgående version – på ett enkelt sätt med Do’s and Dont’s, kompletterat med en ikonografi med en twist.

För King har vi bland annat tagit fram:

Storytelling-filmer
Relocation-broschyrer
Performance Management-toolkit
Intervjumanualer för HR
Material om onboarding
Material om internship