Hos Sveriges Radio växer världen

Välkomnande introduktion för alla medarbetare

Utmaning: Sveriges Radio har i uppdrag att ständigt utvecklas för att finnas där publiken finns. Därför vill SR vara en attraktiv arbetsplats, där man engagerar sina medarbetare och låter dem växa. Man vill även öka mångfalden, attrahera kritiska målgrupper som inte känner till vad SR kan erbjuda som arbetsgivare, och stärka sitt ledarskap. Man vill också att nya medarbetare ska känna sig välkomna och nå sin fulla kapacitet snabbare.

Lösning: Vi inledde samarbetet med att ta fram ett nytt arbetsgivarebjudande (EVP), konkurrensanalys och strategi. Utifrån det skapade vi employer branding-konceptet ”Hos oss växer världen”, som SR använder i sin kommunikation för att attrahera rätt medarbetare, behålla befintliga talanger och öka stoltheten. Tillsammans med SR tog vi därefter fram en digital introduktion. Här hälsas nya medarbetare välkomna och får en helhetsbild av sin nya arbetsgivare. Introduktionen lanserades på medarbetardagen, hösten 2017. Vi hjälpte SR att ta fram en inspirerande lanseringsfilm.

Process: Konceptet bygger på en gedigen analys, bland annat utifrån resultatet från flera fokusgrupper och workshops. Struktur och innehåll till introduktionen togs fram i ett nära samarbete med kunden.

Arbetsgrupp: Jennie Jensen (Copywriter) Johan Ström, Johan Mork, Fredrik Holmberg (art director), Jimmie Bergqvist (design), Dennis Cessan (webb), Patrik Gullbert (animation, film, ljud), Anna Majdalani (filmintervjuer), Elin Arnell, Matilda Romin, Rut Liljestrand (projektledare).