Eniro – Karriärwebb

En modern och målgruppsanpassad karriärwebb

Efter att ha utvecklat Eniros EVP (arbetsgivarerbjudande) där tre interna målgrupper stod i fokus beslöt vi oss för att verkligen göra webben anpassad för respektive grupp. Vi utvecklade ett koncept där man, beroende på intresse, får allt relevant serverat för just mig. Dock alltid kombinerat med att ge en förståelse för vad Eniro erbjuder som helhet.

Utifrån Eniros övergripande varumärkesstrategi specialbyggde vi webben så att Employer Brandingkonceptet – Search for your potential – kunde lyftas på bästa sätt. Bildmanér utvecklades och ett antal filmer spelades in där olika roller och delar i bolaget speglas utifrån erbjudande och krav.

http://career.eniro.com

För Eniro har vi bland annat tagit fram:

  • • Övergripande EVP (arbetsgivaerbjudande) samt specifika EVP för olika tjänstegrupper
  • • Employer Branding-koncept
  • • Bildmanér
  • • Medarbetarfilmer
  • • Implementering av värderingar
  • • Platsannonskoncept