Atlas Copco – Facebook-app

Facebook-appen lyfter fram studenternas möjligheter

Atlas Copco hade ett behov av att öka kännedomen om vad verksamheten gör. Man ville också visa vilka stora möjligheter som finns för studenter som vill skriva sitt examensarbete i en världsledande industrikoncern. Detta för att knyta nya förmågor och talanger till verksamheten. Därför skapades appen Career Generator, som givetvis anpassades för både för dator och mobiltelefon.

Så här fungerar ”maskinen”: studenten går in på www.atlascopco.com/thesis. I rullmenyn på generatorn väljer besökaren relevant kompetensområde. Han eller hon trycker sedan på startknappen varpå det dyker upp förslag på alla aktuella examensjobb som kan vara av intresse.

För Atlas Copco har vi bland annat tagit fram:

  • Employer Branding-koncept
  • Global digital introduktion
  • Global karriärwebb
  • Mässmonter med interaktiva moment
  • Internship-kampanjer
  • Utveckling av internship-bloggar
  • Roll-ups
  • Banners
  • Facebooksida
  • Platsannonser för digitala och traditionella kanaler (löpande)