Akademiska sjukhuset – Medarbetarfilm

Medarbetarna skapade stolthet internt och nyfikenhet externt

Efter att bland annat ha lagt grunden till Akademiska sjukhusets arbetsgivarvarumärke, fick vi i uppdrag att – på övergripande plan – förmedla sjukhusets erbjudande och krav som arbetsgivare. Vi tog fram en EVP-film, där temat är ”Vad gör dig engagerad?”. I filmen, som finns på såväl karriärsajt som intranät, är det medarbetarna som står i fokus.

Genom att låta dem bära kulturen och visa på möjligheter och utmaningar, ser vi hur stolthet och engagemang skapas internt. Vi ger också potentiella medarbetare en inspirerande och rättvis bild av vad de kan förvänta sig av Akademiska sjukhuset som arbetsgivare.

– Jag är så nöjd med vårt gemensamma arbete med Employer Branding, säger Inger Thorén, HR-direktör på Akademiska sjukhuset.

För Akademiska sjukhuset har vi bland annat tagit fram:

  • Övergripande arbetsgivarerbjudande – EVP
  • Fem tjänstegruppspecifika EVP:n
  • Employer Branding-koncept
  • Filmer
  • Platsannonser
  • Bildbank
  • Upplägg och material för medarbetardagar