Platsannonsen kan även stärka ert Corporate Brand

Skrivet den 22 april, 2009 i kategori Personal & Ledarskap av Fredrik Stranne

Titta på platsannonsen här intill. Som du ser vill den kittla dig med de värden som ligger i att ”bli chef för en chokladfabrik”.

Denna underhållande infallsvinkel hämtar man sedan hem i brödtexten som också presenterar kraven på den som ska få äran att chefa och de utmaningar som väntar honom/henne.

Så långt är den en platsannons som sticker ut från mängden, genom att använda effektiv humor och leka med en metafor som många kan känna igen sig i. Men jag har i första hand valt dem som lyckade exempel på platsannonser som är en syntes av Employer Branding och Corporate Branding. Det vill säga platsannonser som både ger en känsla av företaget som arbetsgivare och de tjänster/produkter företaget levererar.

Cloetta lyckas här förmedla en känsla av båda dessa världar och har fattat vilket värde som ligger i att använda platsannonsen, för att också profilera sig mot slutkonsumenterna. Och inte bara mot arbetsmarknaden.

Undersökningar visar nämligen att platsannonsen är det mest trovärdiga forumet företagen har i mediebruset. Så varför inte ta tillfället i akt och bygga företagets varumärke, på flera olika nivåer – på det mest trovärdiga sättet. För effektiv Employer Branding i platsannonsen spiller nämligen över på ditt företags Corporate Brand i den optimala platsannonsen.

Fredrik Stranne, Coreworkers

Publicerad i Personal & Ledarskap nr 2 – 2009