Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Nyheter / 2019-05-31

Ny teknik ger en bättre medarbetarupplevelse

Förra veckan gick HR Goes Digital av stapeln. Och vi på Coreworkers var förstås på plats för att lyssna på alla inspirerande case, bland annat på Ishtar Touailat, Global Head of AI & Innovation på Tech Buddy. Hon pratade om att det nya digitala landskapet ställer helt andra krav på ledare och medarbetare.

I år låg alltså fokus på HR:s uppdrag i en tid när digitaliseringen sker över allt omkring oss. Hur kan ny teknik skapa smidigare processer? Enligt HR Barometern 2019, en årlig rapport som tagits fram av Edge HR, strävar allt fler HR-avdelningar att digitalisera sina processer. HR ser att de har störst behov av att digitalisera personaldata, onboarding, medarbetarkompetenser och rekrytering. De största hindren som HR ser för att digitalisera sina processer är tidsbrist och utbudet av tekniska lösningar som finns på marknaden. Av de tillfrågade i rapporten som har HR i ledningen (84%), är också de som kommit längre i omvandlingen av digitala processer.

Det räcker dock inte med att ha processerna på plats. Dagens talanger vill känna igen sig genom hela medarbetarresan och endast tar till sig information som är relevant för dem. Marie-Louise Converse, Director på Volvo Group, var en av talarna. Hon berättade om Volvo Groups förändringsprojekt ”Designed Around Me”. Ett internt pågående program som tagit ett helhetsgrepp om medarbetarupplevelsen – från jobbannons till pensionering. Tanken med programmet är att alla viktiga ögonblick mellan medarbetaren och företaget ska utformas utifrån medarbetarens behov. Projektet och programmet har lyckats bra tack vare:

  1. Samsynk med högsta ledningen
  2. Att användarna/medarbetarna tillfrågades för att ta reda på deras behov
  3. Lokala initiativ och anpassningar har uppmuntrats
  4. Att projektgruppen haft ett tätt samarbete och delat insikter med nyckelpersoner inom organisationen.

”Designed Around Me” är ett projekt som fortsätter att utvecklas. Hittills har resultatet blivit en betydligt mer skräddarsydd och personlig medarbetarupplevelse och intern stolthet både bland de som driver projektet och de som tar del av programmet.

Läs hela rapporten från HR-barometern 2019 här

Fler nyheter