Nördighet och humor som lockbete

Skrivet den 8 december, 2009 i kategori Personal & Ledarskap av Coreworkers

Telogis Geeks WantedHumor är ett intressant kapitel inom kommunikationen. För vad man skrattar åt är ofta högst personligt och överdoser av humor gör att ditt underliggande budskap kan glömmas bort.

Omvänt är rätt humor en otroligt effektiv väg till människors hjärtan. Med träffsäker humor kan du både väcka minnen, skapa sympati, värmande igenkänning och få mottagaren att associera till rätt saker. Tänk till exempel på Åke i Lottoreklamen eller ICA-filmernas folkliga humor som hittat ett mycket effektivt och varmt tonläge.

Lika effektivt kan humorn användas i platsannonsen. Exemplet intill visar hur man tar ett roligt begrepp som man associerar till ”nördighet” och placerar det i en ny kontext. Som du ser blir kopplingen klockren med tanke på tjänstens karaktär. På denna arbetsplats premieras nämligen ”nördighet” och ”geek” får en mycket positiv klang. Men denna annons är bara ett exempel på smart humor. Ta därför och använd humor i platsannonsen, när du kan, när tajmingen är rätt och när humorn rimmar med din verksamhet. Det igenkännande skrattet du bjuder på kan nämligen vara ett mycket effektivt sätt att länka intresset till ditt erbjudande som arbetsgivare.