Lägg ner det dåliga självförtroendet, HR

Skrivet den 15 november, 2011 i kategori Coreworkers, Employer Branding, Fredrik Stranne, Media, Personal & Ledarskap av Coreworkers

Elin Arnell, projektledare Coreworkers, och Fredrik stranne, VD CoreworkersHR har en direkt påverkan på affären om medarbetarna
kan stå upp för företagets varumärke. Därför måste HR-specialister arbeta lika strukturerat
med kommunikation som kollegorna inom marknad och kommunikation.

HR är drivande i många av de processer som är avgörande för om en arbetsgivare anses attraktiv eller inte. Det kan omfatta allt från ledarutveckling till rekrytering och att få organisationen att leva företagets värderingar. Framgång i processerna skapar ambassadörer som kan agera både säljare, headhunters och informatörer – oavsett vilken titel som står på visitkortet. HR har alltså en direkt påverkan på affären om medarbetarna kan stå upp för – och vill – tala för företagets varumärke.

Traditionellt är HR bra på att skapa kvalitet i processer, men sämre på att marknadsföra sig och dessutom blyga när det gäller att berätta om allt bra man gör. Marknadsavdelningen och informationsavdelningen har ofta haft ensamrätt på kommunikationen. Men i takt med att företagsledningar gång på gång påtalar att människan är organisationens viktigaste tillgång ställer det också helt andra krav på HR som i dag måste skapa sig en framträdande roll i kommunikationskedjan.

Vilken marknadschef skapar sin egen kampanj? Eller skriver sin egen broschyr? Ingen ifrågasätter att en marknadschef använder en extern partner att förpacka sina budskap så att de når ut till målgruppen. HR, däremot, skulle inte komma på tanken att låta någon professionell partner hjälpa till att förpacka sina produkter eller budskap. Visst generaliserar jag, men jag tycker det är viktigt att vi HR-professionella börjar arbeta lika strukturerat med kommunikation som våra kollegor på marknad och kommunikation.

På samma sätt som de, ska vi också förpacka budskapen

så att de når fram i bruset till våra målgrupper, chefer och medarbetare i och utanför företaget. Ingen ska ifrågasätta att vi arbetar med en långsiktig extern partner för att stärka ett internt och ett externt arbetsgivarvarumärke, framför allt inte vi själva. Och vi ska ha resurserna för att kommunicera professionellt.

Jag läste en undersökning för ett tag sedan som hette ”HR:s dåliga självförtroende” – den beskrev sammanfattningsvis att vi inom HR brottas med vårt existensberättigande, vilket leder till att vi alltid ska göra allting själva.

Jag håller med om att vi på HR är duktiga men vi måste bestämma oss för vad vi själva ska lägga tid på och vad vi ska ta hjälp av andra att göra. Detta kommer att göra att vi får ännu mer respekt i övriga organisationen!

Fredrik Stranne och Elin Arnell är employer branding-experter med HR-bakgrund på kommunikations- och mediebyrån Coreworkers. I P&L ger de inspiration kring employer branding i de olika faser en medarbetare går igenom i en verksamhet. Fredrik och Elin tar gärna emot frågor inom området.