Inspiration, workshops och allmännyttans framtid

Skrivet den 17 april, 2015 i kategori Employee Engagement, Employer Branding, Inspiration av Coreworkers

Igår var vi hos bransch- och intresseorganisationen Sabo (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).
Vårt uppdrag var att hålla workshops med 20 före detta traineer som jobbar inom allmännyttan i en rad olika positioner – och som besökte Sabo för en heldag av föreläsningar, kunskapsutbyten och diskussioner.
Vår projektledare Elin Arnell, som höll i en av dagens workshops, berättar:
– Sabo arbetar både aktivt och långsiktigt med medarbetarfrågor. Och de satsar verkligen på att fånga upp vad medarbetarna i medlemsföretagen tycker och tänker.
Vad gör du på bilden?
– Håller en kort inspirationsföreläsning om Employer Branding och Employee Engagement – och pratar om hur de områdena hänger samman med framgången för företaget och branschen där man jobbar. Det gjorde jag som en introduktion till dagens workshops.
Hur sammanfattar du dagen?
– Den var intressant och gav mycket. Medarbetarna hade ett stort engagemang och delade generöst med sig av sina erfarenheter.