Goda chanser att ta täten i talangjakten

Skrivet den 21 april, 2016 i kategori Coreworkers, Employer Branding av Coreworkers

Employer branding blir allt viktigare i framtiden och allt fler arbetsgivare förstår nu vikten av att arbeta både internt och externt med frågan. Arbetsgivare som tar frågan på allvar har goda chanser att dra ifrån konkurrenterna i talangjakten. Det visar årets Talent Management Barometer.

I årets Talent Management Barometer* ingår en fördjupande del om Employer branding. Där framkommer en rad intressanta fakta:

• För första gången sedan Talent Management Barometern började undersöka området 2011 uppger de svarande nu att de i nästan lika hög grad fokuserar på befintliga som på potentiella medarbetare.

• 80 procent tror att Employer branding blir allt viktigare framöver.

• 70 procent anser att mer resurser, i form av tid och pengar, bör läggas på Employer branding.

• Bara 18 procent är nöjda med sin digitala kommunikation av arbetsgivarvarumärket.

• Avsaknad av tid, strategi och budget är de viktigaste hindren för Employer branding.

Trots att de flesta uppger att de har ledningens stöd för Employer branding-arbetet (bara 16 procent uppger att de saknar ledningens stöd), saknar många avsatta resurser.
– Om man nu har ledningens stöd, varför har man då inte fått tid, strategi och budget för detta, frågar sig Henrik Martin, vd för Stardust Consulting som genomfört undersökningen.

Allt fler jobbar strukturerat med Employer Branding
Andra intressanta fakta är att allt fler nu har en dokumenterad strategi för sin Talent management där Employer branding ingår. I år svarar var tredje person att en sådan dokumentation finns i företaget. Nära en fjärdedel av de svarande har också ett IT-stöd för talangfrågorna. Nära hälften, 44 procent, mäter och följer upp sina HR-aktiviteter.

De bästa arbetsgivarna profilerar sig tydligt
Några slutsatser som kan dras av årets undersökning är att de flesta företag kan bli bättre på att kommunicera mer och bättre om vad de erbjuder som arbetsgivare, både mot befintliga och potentiella medarbetare. Positivt är att alltfler förstått att insidan och utsidan måste gå hand i hand, men ännu finns massor kvar att göra för de flesta.

Bara 21 procent är nöjda med dagens Talent management i organisationen, trots att 87 procent uppger att talangfrågorna blir allt viktigare för organisationer i framtiden. Eftersom många företag fortfarande står i startgroparna med sin Talent management och Employer branding finns det också goda chanser att dra ifrån konkurrenterna – smarta och snabbfotade arbetsgivare drar nytta av detta.

*Om undersökningen: Talent Management Barometern är en årlig undersökning som Stardust Consulting genomför tillsammans med Personal&Ledarskap och Sveriges HR-förening. Comprend har varit med i genomförandet av årets undersökning. I den finns en fördjupande del om Employer Branding. Du kan ladda ner undersökningen här: http://korta.nu/TMBarometern2016

Text: Jennie Jensen