Företagskulturen – kan den mätas och användas som en styrka?

Skrivet den 2 april, 2015 i kategori Coreworkers, Employer Branding, Nyheter av Coreworkers

De stora fördelarna med att jobba aktivt med sin företagskultur är engagerade medarbetare, förbättrade affärsresultat, nöjdare kunder och – i förlängningen – överlevnad på en ständigt föränderlig marknad.

Vad är företagskultur?

Ett vanligt sätt att beskriva vad företagskultur är, är hur vi gör saker inom organisationen och ”det vi gör när vi tror att ingen ser oss”. En stark och tydlig kultur fungerar som en kompass och hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen. Den kan också hjälpa oss att anpassa oss till nödvändiga förändringar och skapa engagerade medarbetare som bidrar till detta, samtidigt som vi kan bibehålla en känsla av stadga och kontinuitet.

Att se på företagskulturen som ett isberg

En ofta använd liknelse för företagskultur är isberget. Ungefär tio procent av isberget syns ovanför havsytan, och den delen representerar de synliga delarna av organisationens kultur. Det är här vi hittar beteenden, medan normer, personliga värderingar och individuell inställning är exempel på det som döljs under ytan.

Kan företagskultur mätas?

Det korta svaret är ”Ja”! Kulturen består av ett antal delar som behöver brytas ner i mätbara enheter. Och man måste också titta på hur de samverkar och vilka drag som är mer framträdande än andra.

Använd företagskulturen för att förbättra affären

Det finns många fördelar med att arbeta med företagskulturen. Det tar tid, men det är en lönsam investering när det kommer till effektivitet, anpassningsförmåga och för känslan av att ha ett tydligt uppdrag att utföra – både för organisationen som helhet och för medarbetarna individuellt.

Att använda företagskulturen som redskap skapar många goda effekter när det gäller:

• Ökad prestation
• Mer engagerade och produktiva medarbetare
• Högre kundnöjdhet
• Högre lönsamhet

Det finns alltså många goda skäl för att arbeta aktivt med företagskulturen, det visar exempelvis ”Leading Cultural Change in Global Organizations” (Denison, Hooijberg, Lane & Lief). Vi stöttar dig gärna längs vägen.