Employer Branding

Ta kontrollen över ert arbetsgivarvarumärke

Ett väl genomtänkt Employer Branding-arbete lönar sig på både kort och lång sikt. Förutom att det hjälper er att attrahera rätt medarbetare så säkerställer ni att medarbetarna kommer in med rätt förväntningar. Detta medför vinster såsom ökat engagemang, produktivitet och minskad personalomsättning.

För oss är det en självklarhet att arbetet har sin utgångspunkt i era medarbetares upplevelser av arbetet och er som arbetsgivare i kombination med organisationens mål och vision. Kommunikationen ska spegla kärnan av er verksamhet, vara ärlig och tydligt visa er ambition framåt.

Vi har stor vana av att göra analyser för att klargöra vilka ni är, vart ni är på väg som arbetsgivare samt vad ni kan och bör kommunicera. Vi hjälper er med både strategi och produktion – allt utifrån just ert behov.

Vill du veta mer om Employer Branding?

Claes Chatillon-Winbergh
Head of People Business, Senior Advisor
Kuvert +46 70 569 23 62

aq_block_7
Exempel på produkter och tjänster: strategi, aktivitetsplan, arbetsgivarerbjudande (EVP) och kommunikationskoncept, karriärsidor, digitala karriärtest och spel, medarbetarfilmer, mässmontrar, broschyrer, appar m.m.