Employee Engagement

Motiverade medarbetare levererar

Det är medarbetarna som skapar resultaten. Och rätt investeringar i medarbetarna är en förutsättning för verksamhetens framgång. Employee Engagement handlar om just det – och om hur verksamheten lyckas bygga ambassadörsskap och stolthet så att medarbetarna vill stanna och utvecklas.

Resultaten i forskningen är tydliga – verksamheter med medarbetare som är engagerade är mer lönsamma än motsvarande verksamheter med lägre grad av engagemang. Fler medarbetare är benägna att stanna och ta sitt nästa steg inom organisationen, vilket bidrar till att höja kompetensnivån och öka produktiviteten – och därmed stärka framgången för verksamheten som helhet.

Medarbetare som är motiverade och har en helhetsförståelse för organisationens ambitioner framåt, attraherar likasinnade. Nu mer än någonsin behöver därför satsningar inom det här området ta fart från organisationens hjärta.

Vill du veta mer om Employee Engagement?

Elin Arnell
Head of People Business, Senior Advisor
Kuvert +46 73 326 22 76

aq_block_6
Exempel på produkter och tjänster: strategi, aktivitetsplan, lojalitetsprogram, intern HR-kommunikation, värderings- och kulturarbete, intern storytelling i text och film, digitala utvecklingsplattformar m.m.