Coreworkers ska stärka Sveriges Radios arbetsgivarvarumärke

Skrivet den 11 november, 2015 i kategori Arbetsgivarvarumärke, Nya samarbeten av Coreworkers

Uppdraget gäller tjänster inom medarbetarkommunikation och innebär att Coreworkers kommer hjälpa Sveriges Radio att ta fram ett nytt arbetsgivarerbjudande och kommunikationskoncept.

Eftersom digitaliseringen och branschen ställer nya krav på Sveriges Radio, ska Coreworkers hjälpa dem stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Det innebär att fortsätta attrahera potentiella medarbetare, bygga stolthet internt och utveckla och behålla befintliga medarbetare.

– Vi ser fram mot att hjälpa Sveriges Radio att flytta fram positionerna i sin arbetsgivarkommunikation. Det är viktigt att kommunikationen tar sin kraft inifrån – både för att medarbetarna ska vilja vara budskapsbärare och för att attrahera talanger som är rätt för organisationen. Därför kommer vi nu att starta upp arbetet med fokusgrupper och workshops med medarbetare och ledning säger Elin Arnell, kundansvarig och projektledare på Coreworkers.

Uppdraget innebär att Coreworkers kommer att ta fram en budskapsplattform och strategi för hur Sveriges Radio ska arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Coreworkers kommer också ta fram ett koncept kring hur Sveriges Radio ska kommunicera som arbetsgivare samt en digital introduktion.

Coreworkers upplever att många företag fokuserar allt mer på sin medarbetarkommunikation.

– Det är roligt att företag inser vikten av de här frågorna och att det faktiskt är medarbetarna som skapar framgång, säger Fredrik Stranne, VD på Coreworkers.