Kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer här.

Jag godkänner inte kakor

Lantmännen

Så stöttade vi Lantmännen i att hitta rätt kandidater


Utmaning

Vartannat år startar Lantmännen sitt Graduate Trainee Program med 6–9 platser. Programmet riktar sig mot, bland andra, nyexade ingenjörer, ekonomer och agronomer och sträcker sig över 15 månader med en period utomlands. Traineeprogrammet är populärt, men konkurrensen om kandidaterna är hård. Lantmännen har ytterligare en utmaning – många förknippar dem med att de ägs av svenska bönder när Lantmännen är en internationell, framgångsrik och dynamisk koncern med många möjligheter att växa som medarbetare. Målet med den här kampanjen var att ge en tydligare bild av Lantmännens medarbetarerbjudande, samt breda och internationella verksamhet för att på så vis också nå ut till fler kandidater.

Lösning

För att snabbast och mest kostnadseffektivt nå kandidaterna bestämde vi oss för att ta fram en SoMe-kampanj som styrdes in mot traineeprogrammets hemsida där kandidaterna kunde söka till programmet. Hemsidans innehåll uppdaterades och anpassades till kampanjen. Vi tog fram fyra starka budskap som ringade in Lantmännens erbjudande. Med en empatisk och lätt humoristisk ton med vinkeln ”What’s in it for the trainee?”, formgavs budskapen med enkla animeringar, korta medarbetarintervjuer och call-to-action. Kampanjen löpte över tre månader och delades upp i tre faser: ”få-upp ögonen”-fasen, ”väcka-intresse”-fasen och ”agera”-fasen så att kandidaterna skulle bli tillräckligt motiverade att söka.

Resultat

Redan under fas 1 och 2 blev det ett väldigt högt inflöde till hemsidan och ett stort antal kandidater valde att klicka på ”ansök” trots att det var långt kvar till sista ansökningsdag. Det är mer normalt att kandidater väntar till slutet av ansökningsperioden. CTR* för ”agera”- fasen var högst av alla faser och hamnade på 16%. Vid kampanjens slut hade Lantmännen fått in ett bra underlag av kvalificerade ansökningar. *CTR betyder click through rate och beräknas genom att dela antalet klick som annonsen har med antalet gånger annonsen visas. En hög CTR (över 7%) indikerar att annonsen innehåller effektiva nyckelord och är därmed relevant.

Fler case