Bygg upp varumärket inifrån

Skrivet den 15 oktober, 2011 i kategori Coreworkers, Employer Branding, Fredrik Stranne, Media, Personal & Ledarskap av Coreworkers

Elin Arnell, projektledare Coreworkers, och Fredrik stranne, VD CoreworkersMedarbetare som står upp för sin arbetsgivare ger liv och själ åt företaget. Sådana medarbetare
skapar både starka relationer och ett trovärdigt varumärke.

Ett av de klokaste dragen man kan göra som företag för att bli framgångsrik i jakten på att attrahera och behålla ny personal av det rätta virket är att lyfta fram medarbetarna och låta dem glänsa som varumärkesbärare.

Många företag frågar sig hur man ska göra för att lyckas behålla nyckelpersoner i företaget, eftersom det är vanligt att medarbetarna rör på sig när de vill ta sig vidare i karriären. Kompetensbortfall och nyrekrytering är både dyrt och tar energi från verksamheten.

Problemet är ofta att organisationen inte har någon strategi, inga säljargument eller någon plan för att få medarbetarna att känna stolthet och vilja utvecklas internt. Dessutom är de interna karriärvägarna – oavsett om man vill bli specialist eller chef – ofta otydliga och svåra att se. Organisationen vårdar inte sitt goda rykte aktivt, utan litar på att medarbetarna automatiskt är lojala mot sin arbetsgivare och sina kollegor – bara för att de råkar jobba där just nu.

Nyckeln till att behålla motiverade medarbetare längre är att knyta dem ännu närmre företagets kärna – och på så sätt skapa starka företagsambassadörer. Grunden för att medarbetarna ska kunna se sin del i framgången är kunskap om vart företaget överens om hur det ska gå till när vi gemensamt ska nå våra mål och visioner. En nyckel i det arbetet är att satsa på en väl fungerande internkommunikation, något som dessutom skapar bra interna relationer över avdelnings- och divisionsgränser.

Alla arbetsgivare har ett arbetsgivarvarumärke. Medarbetarna förväntar sig vissa saker utifrån ditt arbetsgivarvarumärke. Det kan handla om allt ifrån förmånliga villkor, att få ta del av spännande arbetsuppgifter, driva utveckling och använda sig av sin kreativitet eller att få arbeta med världens trevligaste kollegor. Det kan också handla om förväntningar på sena arbetspass och höga prestationskrav.

Idealet är att få varje medarbetare att känna sig som delägare eller styrelsemedlem, att låta dem känna att det är deras företag. Först då kommer de börja tala gott om och rekommendera er som arbetsgivare och sprida budskapet vidare. För att ambassadörskap ska bli på riktigt och trovärdigt måste medarbetarna känna att de har ett personligt intresse av företagets framgång. Det kommer att avgöra företagets framgång när kriget om talangerna ska vinnas.

Att vara ambassadör är ett fint förtroende som medarbetarna ger sitt företag – och det förtroendet måste man som företag förtjäna. För riktig kärlek går inte att köpa för pengar.

Fredrik Stranne och Elin Arnell är employer branding-experter med HR-bakgrund på kommunikations-och mediebyrån Coreworkers. I P&L ger de inspiration kring employer branding i de olika faser en medarbetare går igenom i en verksamhet. Fredrik och Elin tar gärna emot frågor inom området.