Behålla är det nya attrahera

Skrivet den 15 september, 2011 i kategori Coreworkers, Employer Branding, Fredrik Stranne, Personal & Ledarskap av Coreworkers

Elin Arnell, projektledare Coreworkers, och Fredrik stranne, VD CoreworkersHur mycket pengar lägger din organisation på externa aktiviteter för att attrahera rätt talanger? Om du jämför den summan med budgeten för liknande aktiviteter internt, är den lika stor? Ofta är svaret nej.

Det enorma humankapital som redan finns inom företaget ”glöms bort”. Och många känner igen sig i att de satsningar som görs internt i större utsträckning är hemmasnickrade och inte av samma kvalitet som de externa.

Samtidigt blåser vindar där det talas om talent management – att kartlägga och ta till vara på verksamhetens talanger. Grunden till detta är dock att skapa rätt möjligheter och förutsättningar för att talangerna i fråga ska känna motivation att vilja utvecklas. Just detta är a och o när det kommer till att skapa ett framgångsrikt employer branding-arbete och talent management ingår som en del i detta. Det handlar om att öppna upp och göra verksamheten förståelig för medarbetarna. En person som är på rätt plats just nu ska också känna till vad som kan vara rätt plats om några år. Då gäller det också att ha ledare som inser att det lönar sig att låta sina medarbetare växa – såväl inom den egna delen som inom andra områden i organisationen.

Ett exempel på hur det går att ta tillvara på sina talanger är interna arbetsmarknadsdagar. Dessa är ypperliga tillfällen för de egna medarbetarna att skapa sig en större förståelse för helheten, ta reda på vilka möjligheter det finns på både kort och lång sikt samt ta del av karriärsteg på höjden och bredden.

SEB, med Anna Collin, Head of Employer Branding, har anordnat just interna arbetsmarknadsdagar för sina medarbetare.

– Varje affärsområde har en egen monter där representanterna presenterar de möjligheter som finns i både nuläget och framtiden säger Anna Collin.

Mässan reser till olika orter och länder där SEB har sin verksamhet. Även det övergripande employer branding-arbetet presenteras för medarbetarna för att så många som möjligt ska känna till verksamhetens ambition kring dessa frågor.

– På så sätt föds fler SEB-ambassadörer, avslutar Anna Collin.

Fredrik Stranne och Elin Arnell är employer branding-experter med HR-bakgrund på kommunikations- och mediebyrån Coreworkers. I P&L ger de inspiration kring employer branding i de olika faser en medarbetare går igenom i en verksamhet. Fredrik och Elin tar gärna emot frågor inom området.