Avsluta med stärkt ambassadörskap

Skrivet den 5 december, 2011 i kategori Coreworkers, Employer Branding, Fredrik Stranne, Personal & Ledarskap av Coreworkers

Elin Arnell, projektledare Coreworkers, och Fredrik stranne, VD CoreworkersAmbassadörskapet är viktigt även när en medarbetare
slutar sin anställning och går vidare. För vad kan vara mer trovärdigt än en före detta medarbetare som talar gott om företaget?

Medarbetare som slutat och fortsätter prata gott om verksamheten attraherar ofta nya talanger till arbetsplatsen. Eftersom era före detta anställda är insatta i vad som krävs lockar de med stor sannolikhet talanger med både rätt kompetens och personlighet.

Motsatsen är när talanger som är rätt för företaget slutar alltför fort och dessutom genom sitt nätverk får andra talanger att inte välja er som sin nästa arbetsgivare. Detta är kostnader som vi sällan kalkylerar när det kommer till avhopp och negativt ambassadörskap. En god ambassadör är också med stor sannolikhet er framtida kund!

Det är naturligtvis aldrig för sent att stärka ett ambassadörskap, inte ens när medarbetaren har valt att gå vidare. Några konkreta exempel på det är exitintervjuer och alumninätverk.

Genom exitintervjuer får ni som företag värdefull information – kanske rent av information som ni aldrig kan få på annat sätt. Intervjun gör också att medarbetaren känner sig sedd och att hans eller hennes input tas på allvar och är värdefull. Finns inte tiden i er organisation, ta in hjälp för detta. Det krävs både tid och struktur för att få en fullständig bild av varför era medarbetare väljer att gå vidare.

Ett alumninätverk är ett annat verktyg som kan ge oanade möjligheter. Exempelvis kan ett sådant nätverk, med lite struktur, hjälpa till att rekommendera nya talanger till verksamheten. Ofta sitter som sagt era tidigare medarbetare på många kontakter men han eller hon håller sig förmodligen inte per automatik uppdaterad om vilka tjänster ni annonserar.

Sist men inte minst har vi återvändarna, där cirkeln sluts. Ett starkt kort att kunna visa upp både internt och externt för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, exempelvis genom storytelling. Det visar att ni kan hantera medarbetares utveckling över tid. Dessutom är de det slutgiltiga beviset för att gräset inte är grönare på andra sidan!

Fredrik Stranne och Elin Arnell är employer branding-experter med HR-bakgrund på kommunikations- och mediebyrån Coreworkers. I P&L ger de inspiration kring employer branding i de olika faser en medarbetare går igenom i en verksamhet. Fredrik och Elin tar gärna emot frågor inom området.