Coreworkers rekryterar Anna Dyhre som Senior Advisor

Skrivet den 1 december, 2015 i kategori Coreworkers, Employer Branding av Coreworkers

”Det kommer bli mycket snack och mycket verkstad!”

Coreworkers har rekryterat Anna Dyhre, författare och välkänd föreläsare inom Employer Branding, som en del av sin tillväxtstrategi.

Coreworkers har gått med vinst sedan starten för snart 10 år sedan och blev 2012 utsett till Årets Gasellföretag. Coreworkers har både viljan och möjligheter att växa ännu mer och de långsiktiga målen är högt satta.

– Anna kommer vara ett fantastiskt tillskott i vår tillväxtstrategi, säger Coreworkers vd och grundare Fredrik Stranne och fortsätter, med hennes kunskap, bakgrund och nätverk är hon en självklar länk i att förverkliga vår potential. Därför är vi på Coreworkers väldigt glada att kunna knyta Anna till oss. Vi ska växa ännu mer. Fyra nya medarbetare är redan signade för start i Q1 2016.

Fredriks och Annas vägar har korsats många gånger under åren och de har vid flera tillfällen pratat om att inleda ett samarbete. De har ett starkt gemensamt intresse – att öka kunskapen om vad Employer Branding, Employee Engagement och Talent Sourcing kan göra för affären och är eniga om att det kommer bli ”mycket snack och mycket verkstad”.

– Coreworkers styrka är att de jobbar brett, både strategiskt och operativt och kan stötta kunden i hela kompetensförsörjningsprocessen. Jag tror det är därför de har ett sådant imponerande rykte och bred kundstock, säger Anna Dyhre.

Anna Dyhre har lång erfarenhet av Employer Branding, som uppskattad rådgivare, författare och föreläsare både i Sverige och utomlands. Anna kommer fortsätta missionera vikten av ett starkt Employer Brand i Coreworkers regi och börjar som Senior Advisor den 13 januari 2016.

För mer frågor, kontakta:
Fredrik Stranne, vd Coreworkers 0707-90 85 95
Anna Dyhre, 0708-30 06 15