Anna Collin har fått hederspris på Talent Excellence & Awards

Skrivet den 5 oktober, 2017 i kategori Coreworkers, Employer Branding av Karin Ahlberg

Igår fick vi fira extra mycket. Anna Collin tog nämligen hem hederspriset på Talent Excellence Awards – ett event som Universum anordnar varje år, där företag och personer som lyckats med sin Employer Branding, lyfts extra mycket. Anna Collin, Head of People Business på Coreworkers vann pris framförallt för sitt Employer Branding-arbete som Head of  Employer Branding and Talent Sourcing på SEB.

Stort grattis till vinsten! Hur känns det? Nervös?

  • Men tack! Det känns väldigt hedrande, spännande och roligt att bli erkänd för ett arbete som jag lagt ner så mycket kärlek, energi och kraft i.

Berätta hur du var med och utvecklade SEB:s Employer Brand

  • Jag hade tidigare bla jobbat på marknadssidan och blev globalt ansvarig för Employer Branding 2009. Jag ville lyfta frågan att stärka SEB:s arbetsgivarvarumärke.

När Anna började jobba med Employer Branding 2009 var begreppet relativt okänt. Anna minns att det var svårt att få resurser till en början. Det fanns en viss förståelse på ledningsnivå för att frågan var viktig även om få visste hur man skulle gå tillväga och visste hur ett starkt arbetsgivarvarumärke påverkar affären.

Anna förde diskussioner med både marknads- och kommunikationsavdelningen, De upplevde helt plötsligt att de fått en intern konkurrent samtidigt som man inte riktigt förstod varför HR skulle jobba med dessa frågor.

Det var ett nytt sätt att jobba, att faktiskt synliggöra vad man arbetade med för att locka till sig talanger.

Hur gick det?

  • Åtta år senare hade SEB:s Employer Branding-team vuxit till sju personer och till ett globalt nätverk som fokuserade på medarbetarkommunikation, så jag måste väl säga att det gick väldigt bra.

 

När Anna slutade på SEB 2017 lämnade hon efter sig tydlig agenda kring arbetsgivarkommunikation på ledningsgruppsnivå, och ett starkt arbetsgivarvarumärke som gick i linje med SEB:s övergripande varumärke.

 

Varför tycker du att företag ska satsa på Employer Branding?
Oavsett om man arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke eller inte så har man redan en bild av sitt företag ute på marknaden. Vill man förtydliga att företaget inte bara ska förknippas med sina produkter, utan också vad man kan erbjuda som arbetsgivare så måste man jobba med att kommunicera kring det.

 

Med den här spännande erfarenheten i ryggen, vad säger du är det största misstaget många gör inom HR/Employer Branding?
Det är att inte ge HR tillräckligt stort mandat. HR äger ju innehållet men har oftast inte har tillräckligt stort självförtroende och förmåga att synliggöra att man ska jobba med dessa frågor och hur man ska mäta och sätta KPI:er. HR behöver få rätt verktyg för att kunna ha samma förutsättningar att framgångsrikt kunna jobba på samma sätt med arbetsgivarvarumärke som med det övergripande varumärket.

 

Om jag var HR-ansvarig, ny på min post, vad skulle du ge mig för handfasta tips?
Man behöver var uthållig när det gäller att jobba med dessa frågor. En bra och tydlig parallell man kan göra för att beskriva området är att jämföra med hur man arbetar med kundbearbetning, och marknadsföring mot kund. Arbetsgivarvarumärket och det övergripande varumärket speglar olika budskap men ska ha samma känsla. Det är samma företag och ett varumärke, men två sidor av ett och samma mynt.