Ambassadör eller ”undercoverego”

Skrivet den 17 juli, 2012 i kategori Coreworkers, Employer Branding, Personal & Ledarskap av Elin Arnell

Du kan säkert se det framför dig, vännerna som ofta och gärna pratar om företaget de jobbar på. Företagets ambition, förmågan att se möjligheter, de goda arbetskollegorna eller vad det nu kan vara. Riktiga ambassadörer för företaget men kanske i första hand för sig själva.

Att kunna identifiera sig med arbetsplatsen blir allt viktigare – vi vill kunna stå bakom det som kännetecknar företaget. Vi väljer och väljer bort arbetsgivare, ofta på grund av just detta. Är det kanske så att genom att arbeta på ett företag som står för samma värden, så får vi möjlighet att prata om oss själva men med företaget som täckmantel? För är inte företagets ambition, förmågan att se möjligheter eller de goda kollegorna en omskrivning av vad vi vill förmedla om oss själva?

De senaste åren har det pratats mycket om det personliga varumärket. Det handlar om att ha en klar och tydlig strategi för att uppfattas på det sätt vi önskar. Naturligtvis är det omtvistat i vårt land – landet lagom. Både på bloggar och i tidningar har kritiker tyckt till om begreppet ”personligt varumärke”. Det har handlat om allt ifrån att det känns opersonligt till att det är egocentriskt. Då är ambassadörskapet för ett annat varumärke perfekt att ta till.  Om det är ett varumärke som står för samma sak som jag vill förmedla om mig själv vill säga.

För nog är det så att ambassadörskap till viss del handlar om just självförverkligande. Och det är inget fel i det alls. Vi känner alla till Maslows behovstrappa och beroende på hur vårt samhälle ser ut, söker vi olika vägar för att få våra behov tillfredsställda. Det finns en otrolig potential i ambassadörskap för företag och det gäller att ta till vara på den och ta den på allvar. Om vi förstår att ambassadörskapet inte bara handlar om ren välvillighet från medarbetarens sida till företaget, utan också om en symbios mellan dessa parter, så är det också lättare att se allvaret med ett svalnande ambassadörskap.

Många medarbetare är beredda att stärka ert varumärke om och om igen, under förutsättning att det överensstämmer med de värden medarbetaren själv vill stå för. Det säger någonting om hur viktigt det är att lova rätt saker till sina medarbetare och därmed vara ärlig och tydlig med både krav och erbjudande. För kan företaget inte leva upp till det så blir det ett platt fall. Inte bara för hur medarbetaren ser på företaget utan också på företaget i förhållande till medarbetarens självbild. Och det skär i hjärtat. För den partner som medarbetaren stod upp för och delade värden med svek. Och för att stå upp för sitt eget personliga varumärke berättar medarbetaren det för omvärlden: vi har inget gemensamt längre. Det här är absolut inte jag!

Elin Arnell och Fredrik Stranne, Employer Branding-specialister. Publicerad i Personal & Ledarskap nr 6, 2012.